معرفی استاد:

  • استادیار دانشگاه

  • مدرس زیست شناسی و زمین شناسی.

  • مدرس و کارشناس صدا و سیما

  • مولف 13 جلد کتاب.

 

ارتباط با استاد:

صفحه اینستاگرام

poster (11)

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید