معرفی استاد:

  • مدیر کل آزمون کانون فرهنگی آموزش قلم چی

  • همکاری با موسسه کانون فرهنگی آموزش به مدت 10 سال

  • مشاور تحصیلی کنکور به صورت کاملا تخصی و بر اساس متد های روز دنیا

  • کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

  • مدیر پانسیون مطالعه راه اندیشه

  • سابقه تذریس در مدارس علامه حلی(نمونه دولتی و استعداد های درخشان ) و صاحب کوثر و…

0bd249f1-5322-4fa1-bc80-6f54f550e406