کلاس هندسه و گسسته کنکور استاد دادبام

کلاس ریاضی کنکور مهندس دادبام

کلاس شیمی کنکور استاد علمداری

کلاس عربی کنکور انسانی استاد رمضانی

کلاس ریاضی انسانی کنکور استاد ملایی

کلاس شیمی کنکور استاد جمشیدی

کلاس فیزیک کنکور مهندس اویس قرن

کلاس زیست کنکور استاد معصوم نیا

کلاس زیست کنکور استاد زرندی

کلاس فلسفه و منطق کنکور استاد دهدشنیا