معرفی استاد:

  • لیسانس ادبیات از دانشگاه علامه

  • فوق لیسانس ادبیات از دانشگاه تبریز

  • دکترای ادبیات از دانشگاه تهران.

  • بیش از 13 سال سابقه تدریس در مجموعه پارسایی.

 

ارتباط با استاد:

صفحه ایستاگرام

4

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید