معرفی استاد:

  • مدرس درس زیست 

  • دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  • رتبه 66 منطقه 1 کنکور سراسری 97.

 

ارتباط با استاد:

poster (2)

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید