معرفی استاد:

  • 15 سال سابقه تدریس عربی کنکور .

  • مبتکر روش های نوین تدریس درس عربی.

  • کارسناسی ارشد فلسفه عرب از دانشکده ادبیات و علوم انسانی از دانشگاه شهید بهشتی.

 

 

ارتباط با استاد:

9

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید