معرفی استاد:

  • مدرس دین و زندگی

  • دانش آموخته رشته حقوق.

  • 10 سال سابقه تدریس دین و زندگی کنکور در مراکز معتبر کشور.

  • فارق التحصیل از دانشگاه تهران در رشته حقوق تجارت بین الملل.

 

ارتباط با استاد:

صفحه اینستاگرام

15

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید