معرفی استاد:

  • مدرس فیزیک

  • کارشناس ارشد فوتونیک

  • جز رتبه های برتر دانشجویی در کارشناسی و کارشناسی ارشد.

  • دانشجوی دکتری فیزیک اتمی مولکولی

  • دارای یک اختراع از 30 اختراع برتر کشور

 

ارتباط با استاد:

pic aghakhani.new

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید