معرفی استاد:

  • مدرس ریاضی

  • با بیش از 8 سال سابقه تدریس.

  • طراح سوالات آزمون های قلم چی.

  • دبیر همایش های جمع بندی سایت قلم چی.

 

ارتباط با استاد:

19

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید