معرفی استاد:

  • مدرس درس شیمی

  • مهندس شیمی از دانشگاه صنعتی شریف.

  • رتبه 6 آزمون کارشناسی ارشد

  • بیش از 30 سال سابقه.

  • مولف کتاب از انتشارات فار.

 

ارتباط با استاد:

صفحه اینستاگرام

3

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید