معرفی استاد:

  • مدرس ریاضیات تجربی و دیفرانسیل.

  • رتبه 6 کنکور سراسری در رشته ریاضی و فیزیک.

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

  • رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف.

  • مدرس در شبکه های تلویزیونی.

 

ارتباط با استاد:

صفحه اینستاگرام

11

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید