معرفی استاد:

  • مدرس فیزیک در شبکه های مختلف نظیر: ونوس، شبکه یک، شبکه شما، شبکه آموزش و …

  • کارشناسی ارشد ریاضی

  • با بیش از 10 سال سابقه تدریس

  • تدریس به صورت کاملا مفهومی و ارائه روش های سریع تست زنی

 

ارتباط با استاد:

صفحه اینستاگرام

16

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید