معرفی استاد:

  • مدرس فیزیک با روش های کاملا نوین.

  • اولین برگزار کننده همایش های تخصصی فیزیک کنکور در 50 ساعت.

  • 12 سال سابقه تحصیل.

  • مولف چندین جلد کتاب.

 

ارتباط با استاد:

صفحه ایستاگرام

6

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید