معرفی استاد:

  • مدرس اقتصاد و روانشناسی کنکور.

  • فوق لیسانس روانشناسی بالینی از تهران.

  • 23 سال سابقه تحصیل 

  • مولف 9 جلد کتاب.

  • مدرس رتبه های تک رقمی، دو رقمی و سه رقمی.

 

ارتباط با استاد:

1

با پر کردن مشخصات خود میتوانید با استاد مورد نظر ارتباط و تماس داشته باشید