فرم اطلاعات دانش آموزان وبینارهای انتخاب- اصفهان - 1401

 • مجتمع آموزشی پارسایی برگزار می کند.
  انتخاب خدمت و محصول آموزشی متناسب با ویژگی های شخصیتی و آموزشی هر دانش آموز یکی از مهم ترین فعالیت های قبل از شروع هر سال تحصیلی است.
  بدین منظور لازم است که ما ویژگی های هر محصول و خدمت را به صورت کامل بدانیم تا بتوانیم متناسب با آن انتخاب های درست داشته باشیم و از هدر رفت هزینه در طول سال جلوگیری کنیم.
  بدین منظور 3 جلسه یک ساعته با سخنرانی مهندس بهروز نظری،پژوهشگر حوزه آموزش، با عناوین زیر برگزار می شود.
  1- شنبه 10 اردیبهشت: انتخاب آزمون آزمایشی
  2- شنبه 17 اردیبهشت: انتخاب کتاب کمک آموزشی متناسب با خود
  3- شنبه 24 اردیبهشت: انتخاب مشاور تحصیلی
  در تکمیل فرم زیر به شدت دقت کنید زیرا اطلاعات لازم برای ورود شما به پنل کاربری می باشد.
 • این کد نام کاربری شما برای ورود به وبینارهای مهندس بهروز نظری می باشد
 • اطلاعات آموزشی: